Aandelenoverdracht

Aandelen overdragen bij de notaris

Aandelen overdragen binnen een besloten vernootschap (BV) is alleen mogelijk met een notariele akte. Deze aandelenoverdacht wordt beschreven in een akte van aandelenoverdracht. In deze akte staan alle voorwaarden waaronder de aandelen worden overgedragen.

aandelenoverdracht offerte aanvragen

Noodzakelijk voor aandelenoverdracht

 • akte van overdracht van aandelen (voor de huidige aandelenoverdracht)
 • inschrijving aandeelhoudersregister
 • eventueel een aanpassing van de aandeelhoudersovereenkomst

Akte van aandelenoverdracht

Een overdracht van aandelen kan slechts plaatsvinden bij notariële akte; in deze akte staan de volgende zaken beschreven.

 • de gegevens van de koper
 • de gegevens van de verkoper
 • de gegevens van de vennootschap
 • het aantal en de soort over te dragen aandelen voor deze aandelenoverdracht
 • de nominale waarde van de over te dragen aandelen (dit is de in de statuten vastgestelde waarde; deze hoeft niet overeen te komen met de actuele handelswaarde)
 • de koopprijs en de wijze van betaling van de koopprijs
 • de wijze waarop de verkoper de aandelen heeft verkregen
 • (eventuele) goedkeuring van de verkoop door de overige aandeelhouders
 • garanties over de aandelen

Procedure aandelen overdragen

De gemiddelde procedure voor een aandelenoverdracht gaat als volgt te werk. U maakt gezamenlijk een afspraak bij de notaris en neemt de bovenstaande documenten mee. U bespreekt uw wensen en de aanpassing(en). Vervolgens maakt de notaris hiervan een akte van overdracht. Rest u nog een afpraak bij de notaris om deze akte te ondertekenen om de aandelenoverdracht af te ronden.

terug naar alle begrippen
Offerte Diensten Informatie Over notariszoeker Sitemap Copyrights 2011 Aanmelden als notaris