Alimentatie

Onderhoudsbijdrage

Wat is alimentatie?
Na een echtscheiding blijft de verplichting bestaan om voor elkaar en eventuele kinderen te zorgen. Dit heet onderhoudsplicht. Aan deze plicht wordt voldaan door mee te betalen aan de kosten van levensonderhoud, oftewel alimentatie. Meestal is er bij alimentatie sprake van een geldbedrag. Betaalt één van de ex-partners bijvoorbeeld de huur en energierekeningen voor de ander, dan spreken we van alimentatie in natura.  

Alimentatieplicht
Er geldt een onderhoudsplicht voor:

  • Getrouwde en geregistreerde partners
  • Ex-partners
  • Ouders en kinderen

Er zijn twee vormen van alimentatie:

  • Kinderalimentatie
  • Partneralimentatie
  • Kinderalimentatie

Leidraad bij het vaststellen van kinderalimentatie is ervoor te zorgen dat het kind er zo min mogelijk op achteruitgaat. Spreekt u samen de hoogte van de kinderalimentatie af, dan toetst de rechter of deze niet te laag is. Spreekt u niets af, dan stelt de rechter de hoogte vast.

Partneralimentatie
Partneralimentatie komt voor, indien de inkomens van beide partners behoorlijk verschillen. U bent vrij samen met uw ex afspraken te maken over de duur en de hoogte. Belangrijk is dat u deze op de juiste wijze vastlegt in een echtscheidingsconvenant. Slaagt u er niet in samen afspraken te maken over alimentatie, dan zal de rechter deze voor u vaststellen. Het is raadzaam u in dit geval bij te laten staan door een juridisch adviseur.

Vraagt één van de partijen na scheiding een bijstandsuitkering aan, dan zal de Gemeente onderzoeken of de ander een redelijk bedrag aan alimentatie betaalt.
Zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie wordt, tenzij anders is afgesproken, jaarlijks wettelijk geïndexeerd.

terug naar alle begrippen
Offerte Diensten Informatie Over notariszoeker Sitemap Copyrights 2011 Aanmelden als notaris