Banksparen

Fiscaal sparen

Banksparen
Banksparen - ook wel lijfrentesparen genoemd - is een alternatief voor levensverzekeringen. Banksparen is sparen met belastingvoordeel. Voorwaarde is dat u het tegoed gebruikt voor uw pensioen, uitvaart of de aflossing van uw hypotheek.
Wat is banksparen?

Bij banksparen spaart u geld op een speciale, geblokkeerde rekening: de bankspaarrekening. Het spaartegoed kunt u niet op elk moment opnemen. U kunt een bankspaarproduct voor één van de volgende doeleinden afsluiten:

  • aanvulling van een pensioentekort
  • aflossing van uw hypotheek
  • voor uw uitvaart

Bij banksparen kunt u recht hebben op een belastingvoordeel als u voldoet aan de voorwaarden. De voorwaarden verschillen voor de spaardoeleinden. Hieronder staan ze op een rijtje.

Voor uw pensioen

Opbouw spaartegoed
Als u een pensioentekort heeft, kunt u belastingvrij vermogen opbouwen voor uw pensioen op een bankspaarrekening. Om vast te stellen of u een pensioentekort heeft en hoe hoog dit tekort is, wordt in de belastingaangifte gekeken naar het gebrek aan pensioenopbouw in het jaar zelf (de jaarruimte) én in de voorgaande zeven jaren (de reserveringsruimte). U kunt jaarlijks niet meer belastingvrij sparen dan het berekende pensioentekort. De berekening van het pensioentekort is bij banksparen en een lijfrenteverzekering hetzelfde.

Uitkering spaartegoed
Bij pensionering wordt het opgebouwde spaartegoed maandelijks of jaarlijks uitgekeerd. De periodieke uitkeringen moeten tussen uw 65ste en 70ste ingaan.

  • Laat u jaarlijks meer dan € 20.097 uitkeren? Dan moet u minimaal 20 jaar lang geld uit laten keren om recht te hebben op het belastingvoordeel.
  • Is de jaarlijkse uitkering minder dan € 20.097? Dan kunt u de periodieke uitkeringen ook verdelen over minstens 5 jaar (in plaats van 20 jaar).
  • Wilt u de uitkering al voor uw 65ste laten ingaan? Dan moet u het totale spaartegoed over een langere periode verdelen, namelijk 20 jaar  + het aantal jaren dat u jonger bent dan 65 jaar.

Voor de aflossing van uw hypotheek
Wilt u sparen voor de aflossing van een spaar- of een beleggingshypotheek, dat kunt u in plaats van een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) ook kiezen voor banksparen. Banksparen heet in dat geval dan een ´spaarrekening eigen woning´ (SEW). Dit levert u belastingvoordeel op:

  • U hoeft geen vermogensbelasting (box 3) te betalen over het opgebouwde spaartegoed.
  • U bent in box 1 pas belasting verschuldigd over het rentevoordeel dat u behaalt boven een bepaalde vrijstelling.

Belastingvoordeel
U komt in aanmerking voor dit belastingvoordeel als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zo bent u verplicht het opgebouwde spaartegoed te gebruiken voor de aflossing van de hypotheek. De looptijd van de spaarrekening eigen woning is maximaal 30 jaar. U mag niet tussentijds geld van de bankspaarrekening afhalen, alleen als u de hypotheek aflost.

U stort maandelijks of jaarlijks een bedrag op de spaarrekening eigen woning. Dit hoogte van dit bedrag is zo vastgesteld dat u aan het einde van de looptijd van de hypotheek (een deel van) de hypotheekschuld kunt aflossen. Belangrijk: over de gehele looptijd mag de hoogste inleg in een jaar niet meer zijn dan 10x de laagste jaarinleg.

U hebt alleen recht op het belastingvoordeel als u minimaal 15 jaar een bedrag stort op de bankspaarrekening, dan is maximaal € 34.100 van het totale spaartegoed vrijgesteld. Heeft u minstens 20 jaar een bedrag dan is de maximale vrijstelling € 150.500. De vrijstelling geldt per belastingplichtige. Heeft u een partner waarmee u samen de hypotheek betaalt, dan heeft u dus recht op 2x deze vrijstelling. Boven de vrijstelling betaalt u belasting in box 1.

Het belastingvoordeel en de voorwaarden hierbij zijn voor het banksparen en de kapitaalverzekering hetzelfde.

Overlijdensrisicoverzekering
Aan een kapitaalverzekering voor de aflossing van een hypotheek, is in de meeste gevallen een overlijdensrisicoverzekering gekoppeld. Bij banksparen is dit niet verplicht. U kunt wel los van de bankspaarrekening een overlijdensrisicoverzekering afsluiten, zodat bij het overlijden van u of uw partner een bedrag vrijkomt of een deel van de hypotheek wordt afgelost.

Wilt u van uw kapitaalverzekering overstappen naar banksparen, houdt er dan rekening mee dat u de overlijdensrisicoverzekering opnieuw moet afsluiten. U gaat dan meer premie betalen, omdat uw inmiddels hogere leeftijd een groter risico vormt voor de verzekeraar. Misschien zijn die kosten zelfs zo hoog dat het niet rendabel is om over te stappen. Laat u hierover goed informeren.

Voor uw uitvaart
Als u een geblokkeerde spaarrekening opent die alleen uitkeert bij uw overlijden, dan is de eerste € 6703,- daarvan vrijgesteld voor de belasting in box 3. Informeer hierover bij uw bank.
Verschil met ´gewoon´ sparen

Op een gewone spaarrekening betaalt u vermogensbelasting boven een vrijstelling van
€ 20.661. U kunt dan sparen voor elk doel, en u bepaalt zelf hoeveel en wanneer u spaart, en wanneer u het geld van de spaarrekening haalt. Bij banksparen voor het pensioen betaalt u daarentegen belasting over het tegoed op het moment dat u het laat uitbetalen. Toch hoeft u bij het banksparen minder belasting te betalen over uw vermogen dan wanneer u het op een gewone spaarrekening heeft staan.

terug naar alle begrippen
Offerte Diensten Informatie Over notariszoeker Sitemap Copyrights 2011 Aanmelden als notaris