Curatele

Ondertoezichtstelling

Ondertoezichtstelling. Een meerderjarige die zijn eigen belangen niet meer behoorlijk kan behartigen (bijvoorbeeld vanwege een geestelijke stoornis), kan door de rechter onder curatele worden gesteld. Dit houdt in dat er een ‘curator’ wordt aangesteld voor de verzorging en het beheer van de goederen van de ‘curandus’ (degene die onder curatele staat). De curandus kan niet langer vrij over zijn vermogen beschikken; hij heeft steeds toestemming nodig van de curator. Ook iemand die failliet gaat, krijgt een curator.

terug naar alle begrippen
Offerte Diensten Informatie Over notariszoeker Sitemap Copyrights 2011 Aanmelden als notaris