Erfdienstbaarheid

Last of niet?

Een last die aan het bezit van een onroerende zaak verbonden is, zoals het ´recht van overpad´.

terug naar alle begrippen
Offerte Diensten Informatie Over notariszoeker Sitemap Copyrights 2011 Aanmelden als notaris