Estate Planning

Nalatenschap

Wat is estate planning?

´Estate´ is het Engelse woord voor nalatenschap. Estate planning is een uit de Verenigde Staten overgewaaid begrip dat wordt gebruikt voor de advisering die zich richt op de juridische en fiscale begeleiding van de overgang en instand-houding van (familie)vermogens.
Estate planning heeft tot doel een opgebouwd vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan erfgenamen. Stijgende beurskoersen, de ontwikkelingen op de woningmarkt en het gunstige economische klimaat hebben een behoorlijke uitwerking gehad op de omvang van de Nederlandse familievermogens.
De druk van het nalatenschap verdeeld is, moeten de erfgenamen aangifte bij de belasting doen van dat wat ze hebben gekregen. De belasting die over erfeni...">successierecht die rust op de overgang van het te vererven vermogen is dan ook behoorlijk opgelopen.

Estate planning is een onderdeel van ´financial planning´. Financial of financiële planning heeft meer te maken met vermogensbeheer, uw pensioenregeling en de op lange termijn gewenste bestedingsruimte.
Het totaal van de belastingdruk van de inkomstenbelasting speelt daarbij een belangrijke rol.
Bij estate planning gaat het vooral om maatregelen die u kunt treffen om de toekomstige nalatenschap zo klein mogelijk te maken en daarmee het totaal verschuldigde successierecht te beperken.
Daar komt aardig wat bij kijken. Bij uw planning heeft u te maken met schenken, het erfrecht, het erfrecht bepaalt de verdeling van de nalatenschap bij overlijd...">huwelijksvermogensrecht en het fiscaal recht. Het gaat dan om vragen als:

Van groot belang is dat de te treffen regelingen goed op elkaar aansluiten.

terug naar alle begrippen
Offerte Diensten Informatie Over notariszoeker Sitemap Copyrights 2011 Aanmelden als notaris