Executeur (Testamentair)

Afwikkeling erfenis

De executeur is degene die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de erfenis. Een executeur wordt aangewezen in een testament. De executeur kan één van de erfgenamen zijn maar het kan ook een buitenstaander zijn.

Sinds 2003 spreken we niet meer van een executeur-testamentair en is het ook niet meer mogelijk een executeur bij een codicil te benoemen. Codicillen die zijn opgemaakt vóór 2003 waarin een executeur is benoemd blijven wel geldig.

De rechten en de plichten van de executeur staan in een testament. Als de executeur volgens een codicil is benoemd, gelden de rechten en plichten zoals in de wet zijn beschreven.

De rechten
De executeur mag alle bezittingen van de overledene onder zich nemen. Hij krijgt het beheer over de bezittingen.

De plichten
De executeur moet de hele erfenis zo goed mogelijk afwikkelen.
Voor de verdeling van de goederen van de erfenis aan de erfgenamen, heeft de executeur de medewerking van de erfgenamen nodig. Aan het eind van de afwikkeling van de erfenis moet de executeur voor zijn werkzaamheden rekening en verantwoording aan de erfgenamen afleggen.

Hoe hoog is het loon van een executeur?
Volgens de wet heeft de executeur eenmalig recht op loon van één procent van de waarde van het vermogen van erflater op zijn sterfdag. Als er meerdere executeurs zijn, zullen zij dit loon onderling moeten delen. De ´executeur-afwikkelingsbewindvoerder´ (´drie sterren´) heeft overigens volgens de wet recht om jaarlijks één procent van het onder zijn beheer staande vermogen als loon in rekening te brengen.
Het kan in de praktijk lastig zijn om de waarde van erflaters vermogen, en dus ook de hoogte van het executeursloon, te bepalen.
Erflater kan bij de benoeming van de executeur van de wettelijke regeling zijn afgeweken. Zo kan hij de executeur het recht op loon hebben ontnomen. Of hij kan het loon hebben gefixeerd op een bepaald bedrag. Ingeval van een professionele executeur (bijvoorbeeld de belastingadviseur of de notaris) is het gebruikelijk deze zijn normale uurtarief in rekening te laten brengen.
Overigens is de executeur - ook al komt hem geen loon toe – altijd bevoegd de door hem redelijkerwijze gemaakte kosten in rekening te brengen bij de erfgenamen.

terug naar alle begrippen
Offerte Diensten Informatie Over notariszoeker Sitemap Copyrights 2011 Aanmelden als notaris