Faillissement

Niet meer aan uw schulden kunnen voldoen

Een faillissement is een in de wet geregelde procedure voor een persoon of onderneming die niet (meer) in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Aanleiding voor het faillissement is met andere woorden het (financieel) onvermogen of onvermogend zijn, de ´insolventie´ of het ´insolvent´ zijn. Een oudere term is bankroet, maar in het Nederlands wordt dat woord meestal gebruikt in de samenstelling frauduleus bankroet en aldus geassocieerd met fraude. Faillissement wordt ook wel deconfiture genoemd.

Het faillissement wordt uitgesproken door een gerechtelijke instantie. Door de faillissementsuitspraak gaat de beschikking en het beheer over het vermogen van de schuldenaar over naar een door de rechtbank aangestelde curator. Het faillissement kan worden beschouwd als een vorm van beslag op het gehele vermogen van de failliet. De taak van de curator is in beginsel het te gelde maken van het vermogen van de failliet, waarna de opbrengst wordt verdeeld onder de schuldeisers.

terug naar alle begrippen
Offerte Diensten Informatie Over notariszoeker Sitemap Copyrights 2011 Aanmelden als notaris