Ik opa testament

Testamentvorm

Als opa een geldsom wil nalaten aan zijn kleinkinderen. Dit gebeurt veelal om dubbele vererving c.q. dubbele successie-belasting te voorkomen. Als de erfenis namelijk een generatie overslaat kan het tarief worden gedrukt. Dit omdat het vermogen slechts eenmaal vererft, d.w.z. kleinkind erft direct en niet via zijn ouders. Het voordeel hiervan is dat er ook maar éénmaal successiebelasting hoeft te worden betaald.
De constructie is vaak als volgt: Opa laat aan zijn kleinkind een geldsom na onder de last van vruchtgebruik ten gunste van de ouders van het kleinkind. Mochten de ouders komen te overlijden dan vererft deze geldsom niet nog een keer, immers het geld is al van het kleinkind.

terug naar alle begrippen
Offerte Diensten Informatie Over notariszoeker Sitemap Copyrights 2011 Aanmelden als notaris