Kadaster

Openbaar register

Het openbare register waarin alle onroerende zaken in Nederland staan vermeld. Het Kadaster maakt deel uit van de Rijksdienst van het Kadaster en de Openbare Registers. Via de kadastrale en openbare registers is inzage te krijgen in het volledige rechtsverkeer in onroerend goed: dus wie de eigenaar is van een onroerende zaak, wie erfpachter is, welke hypotheken op een huis rusten, enzovoort.

terug naar alle begrippen
Offerte Diensten Informatie Over notariszoeker Sitemap Copyrights 2011 Aanmelden als notaris