Mediation

Onpartijdige bemiddeling

Mediation is, kortweg, het oplossen van conflicten onder begeleiding van een neutrale conflictbemiddelaar (mediator). Het betreft de oplossing voor allerhande conflicten die - voorheen - vaak via advocaten en rechters werden beslist. De mediator doet geen uitspraken, dat doen alleen de partijen zelf. De mediator begeleidt op professionele wijze de gesprekken van partijen en eventueel daaruit voortvloeiende onderhandelingen, zodat de partijen zèlf tot voor hen acceptabele oplossingen voor hun conflict kunnen komen. Mediation kent enkele grote voordelen: het traject is kort, de kosten zijn relatief laag en de oplossing (vastgelegd in een Vaststellingsovereenkomst) is duurzaam en bevredigend voor alle partijen (win-win situatie).

Mediation is opgebouwd uit verschillende fasen, van intake, naar exploratie, naar categorisatie, naar onderhandelingen en naar de afronding.
De opbouw van het mediationproces is niet willekeurig, doch berust op de uitkomst van onderzoek naar hoe mensen met conflicten omgaan en hoe geschillen zo effectief mogelijk kunnen worden opgelost.
De rol van de mediator is die van een deskundige in het begeleiden van partijen in hun onderhandelingen. Die rol kan niet door een willekeurige derde vervuld worden. De betrokkenheid van partijen bij de verschillende stappen van het mediationproces is belangrijk. Kern van de zaak is dat tijdens de onderhandelingen partijen samen op zoek gaan naar een oplossing voor hun conflict.
Dat vormt wellicht het belangrijkste kenmerk van mediation: een conflict is niet als een natuurramp waartegen men moet strijden, nee een conflict is ietswat men gemeenschappelijk heeft met de andere partij en het is de kunst om er op een volwassen manier samen uit te komen.
De intake en exploratie zijn erop gericht om partijen in een positie te brengen waarin ze niet vechtend maar zoekend tot een uitkomst komen. De mediator faciliteert partijen daarbij. Belangrijk is dat de mediator daarbij neutraal is, in die zin dat de mediator geen partij kiest en dat de mediator ook niet een bepaalde uitkomst op het oog heeft. (Uit: Handboek Mediation)

terug naar alle begrippen
Offerte Diensten Informatie Over notariszoeker Sitemap Copyrights 2011 Aanmelden als notaris