Nalatenschap

Erfenis

U heeft vast ideeën over uw erfenis. Misschien weet u al precies aan wie u uw bezittingen wilt schenken. Maar heeft u dit ook vastgelegd? De notaris weet als geen ander hoe belangrijk een testament kan zijn. En ook als u nu al een schenking wilt doen, geven zij graag advies.

Testament ook voor u interessant?
De kans is groot dat u zelf wilt bepalen wie er recht heeft op uw bezittingen na uw overlijden. Misschien heeft u ook al ideeën over de verdeling. Dan is het goed om deze ideeën vast te leggen in een testament. Regelt u niets, dan gaat uw bezit automatisch naar uw familie. Ook als u dat zelf graag anders had gewild.

Redenen om een testament te maken
U kunt verschillende redenen hebben om een testament te laten maken:

  • U heeft samen met echtgenoot een koopwoning.
  • U bent niet getrouwd met de partner aan wie u uw bezit wilt schenken.
  • U wilt een familielid uitsluiten bij de verdeling van uw bezit.
  • U wilt voorwaarden aan het erfdeel verbinden.
  • U wilt gebruikmaken van het fiscale voordeel dat een testament biedt.
  • U wilt vastleggen wie de voogdij over uw kinderen krijgt als beide ouders zijn overleden.

Koopwoning pas later voor de kinderen
Als u of uw echtgenoot overlijdt, erven de overgebleven partner en eventuele kinderen het huis. Zij moeten daarover successierecht betalen. Kinderen moeten bijna altijd op hun erfdeel wachten tot de langstlevende ouder is overleden. Hun erfdeel wordt ‘omgezet’ in een vordering op de overgebleven echtgenoot. Deze vordering kunnen zij alleen opeisen als de ouder overlijdt of failliet gaat. Omdat elke situatie anders is, krijgt u bij de notaris advies op maat.

Niet getrouwd, wel gezamenlijke bezittingen
Woont u samen, maar bent u niet getrouwd? Dan heeft u waarschijnlijk wel gezamenlijke bezittingen, die u na uw overlijden wilt schenken aan uw partner. Als u geen samenlevingscontract heeft, moet uw partner veel successierecht betalen over de totale waarde van uw gezamenlijke bezittingen. Dit kan zo veel zijn, dat er weinig overblijft van uw erfenis. Om dit te voorkomen, sluit u een testament en een samenlevingscontract  af. Zo heeft u alles voor uw partner goed geregeld.

Schenkingen bieden fiscaal voordeel
Heeft u kinderen? Dan kunt u ervoor kiezen om hen een bedrag te schenken. Op deze manier verlaagt u de erfenis en hoeven uw kinderen na uw overlijden minder successierecht te betalen. U kunt op verschillende manieren belastingvrij schenken aan uw kinderen:

  • U schenkt elk kind jaarlijks een bepaald bedrag. In 2010 is het vrijgestelde bedrag € 5.000,-.
  • U schenkt elk kind eenmalig een hoger bedrag. Dit geldt alleen voor kinderen tussen 18 en 35 jaar. In 2010 is het vrijgestelde bedrag € 24.000,-.
  • U schenkt een deel van de waarde van bijvoorbeeld vastgoed.

Schenkt u meer, dan moet u voor het bedrag boven de vrijstelling een (gering) schenkingrecht betalen. Neem contact op met uw notaris voor een deskundig advies over uw specifieke situatie.

Voogdij goed geregeld
U wilt dat uw kinderen goed terechtkomen als allebei hun ouders zijn overleden. Daarom wilt u zelf beslissen wie er voor uw kinderen zorgt als u er niet meer bent. In een testament legt u vast wie voogd is van uw kinderen en waar zij worden ondergebracht. U wijst bijvoorbeeld uw ouders aan als voogd, maar laat de kinderen opgroeien bij uw zus. De notaris licht u in over de verschillende mogelijkheden.

Een testament maken: hoe werkt dat?
Voor meer informatie of het opstellen van een testament maakt u een afspraak met de notaris. Samen bespreken wij uw situatie, uw wensen en de regelingen die daarop van toepassing zijn. Dan stellen zij een akte op. Als u samen met uw partner een testament opmaakt, maken ze voor elk een aparte akte. De inhoud ervan blijft geheim tijdens uw leven.

Persoonlijk erfenisdossier
Ook naar de notaris als u al een testament heeft?
Het is verstandig om uw testament eens in de 5 á 10 jaar met uw notaris door te nemen. Het kan namelijk nodig zijn uw testament te vernieuwen. Misschien is uw situatie veranderd, of er zijn wetswijzigingen geweest die gevolgen hebben voor uw testament.

terug naar alle begrippen
Offerte Diensten Informatie Over notariszoeker Sitemap Copyrights 2011 Aanmelden als notaris