Notariele akte

Officiele vastlegging door de notaris

Ondertekend (en gedagtekend) geschrift waarin feiten, handelingen, gebeurtenissen en/of verklaringen zijn vastgelegd. De akte dient als bewijs van datgene wat er in geschreven staat. Een authentieke akte is opgemaakt door een bevoegd openbaar ambtenaar, zoals een notaris. Het exemplaar dat de notaris bewaart, heet de minuut. De notaris kan afschriften afgeven van alle authentieke akten die hij of zij heeft opgemaakt. Een afschrift is de letterlijke weergave van de volledige inhoud en wordt altijd door de notaris ondertekend. Een bijzonder afschrift van de akte is de grosse.

terug naar alle begrippen
Offerte Diensten Informatie Over notariszoeker Sitemap Copyrights 2011 Aanmelden als notaris