Ouderschapsplan

Kinderen en verbroken relaties

Wat is het ouderschapsplan?
Het ouderschapsplan is een verplichte regeling waarin ouders die gaan scheiden afspraken vastleggen over hun minderjarige kinderen. Het maakt hierbij niet uit of de ouders getrouwd zijn, een geregistreerd partnerschap hebben of samenwonen. Alleen ouders die samenwonen maar geen gezamenlijk ouderlijk gezag over hun kinderen hebben, zijn niet verplicht een ouderschapsplan op te stellen.

Inhoud ouderschapsplan
U mag zelf met uw ex-partner bepalen hoe u invulling geeft aan de afspraken uit het ouderschapsplan. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken opgenomen worden over:

  • De wijze waarop de ouders de zorg- en opvoedingstaken verdelen of het recht en de verplichting tot omgang met de kinderen regelen
  • De wijze waarop de ouders elkaar informatie verschaffen en raadplegen over hun minderjarige kinderen
  • De kosten van de verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen (kinderalimentatie).

Als u er samen niet uitkomt, kunt u de hulp van een mediator inschakelen. Als het ouderschapsplan klaar is, moeten u en uw ex-partner er allebei uw handtekening onder zetten.

Voorbeelden afspraken
Voorbeelden van afspraken die in het ouderschapsplan opgenomen kunnen worden zijn:

  • De schoolkeuze van het kind
  • De maximale afstand tussen de woonplaatsen van de ouder
  • Afspraken over opvoeding van het kind

Bevorderen band ouders
Het ouderschapsplan schrijft ook voor dat de verzorgende ouder de band met de andere ouder bevordert. Het is namelijk in het belang van het kind dat het contact heeft met beide ouders. Het uitgangspunt is dat allebei de ouders na de scheiding samen verantwoordelijk blijven voor de kinderen.

terug naar alle begrippen
Offerte Diensten Informatie Over notariszoeker Sitemap Copyrights 2011 Aanmelden als notaris