Partnerregistratie

Juridische begrippen

Misschien kiest u voor een partnerschapregistratie in plaats van een huwelijk. Ook dan krijgt u te maken met het huwelijksvermogensrecht. Het verschil? Wanneer u en uw partner kinderen krijgen, zijn die op papier niet automatisch familie van u beide. De notaris adviseert u graag over de mogelijkheden in uw situatie.

Verschillen partnerregistratie en huwelijk
U kunt ervoor kiezen om uw relatie bij de burgerlijke stand te laten registreren: het geregistreerd partnerschap (=partnerregistratie). Dit is mogelijk voor een relatie van twee mensen die ook zouden mogen trouwen. In de Nederlandse wet is een partnerschapregistratie gelijk aan een huwelijk, op twee punten na:

  • Kinderen die tijdens het partnerschap zijn geboren, zijn niet automatisch familie van hun vader.
  • Een partnerschapregistratie kan worden ontbonden zonder tussenkomst van een rechter.

Wanneer afwijken van wettelijke regels?
Voor een partnerschapregistratie gelden de regels uit het huwelijksvermogensrecht: Wanneer u uit elkaar gaat, heeft u beide recht op de helft van het gezamenlijk vermogen. Maar  u wilt bepaalde zaken misschien liever gescheiden houden. Het is mogelijk om voor een deel de wettelijke regels niet te volgen. Dit kan verstandig zijn in de volgende gevallen:

  • U of uw partner heeft een onderneming en u wilt zich beschermen tegen ondernemersrisico’s of de gevolgen van ontbinden van het partnerschap.
  • U of uw partner heeft kinderen uit een eerder huwelijk of eerdere relatie.
  • U of uw echtgenoot heeft bezittingen die u graag in de familie wilt houden.

Partnerschapregistratie  voorwaarden
Om van de wettelijke regels af te wijken, heeft u partnerschapregistratie voorwaarden nodig. De notaris helpt u graag deze voorwaarden opstellen. Overigens bieden partnerschapregistratie voorwaarden niet altijd bescherming tegen aansprakelijkheden, zoals de wederzijdse onderhoudsplicht, en schulden. Bij uw notaris kunt u terecht voor betrouwbaar advies, toegesneden op uw specifieke situatie.

U kunt hier een partnerregistratie offerte aanvragen

terug naar alle begrippen
Offerte Diensten Informatie Over notariszoeker Sitemap Copyrights 2011 Aanmelden als notaris