Pensioenaanvulling

Lijfrente of banksparen?

De meeste voorwaarden die bij een lijfrenteverzekering gelden, gelden ook bij banksparen. Waarvoor u kiest, is persoonlijk.

Vergelijken is lastig
Banksparen is relatief eenvoudig: u spaart een bepaald bedrag voor uw pensioen. Lijfrenteverzekeringen zijn vaak ingewikkelder. Er bestaan allerlei varianten en bovendien kunt u kiezen voor een nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Door al die mogelijkheden zijn lijfrenteverzekeringen en banksparen moeilijk met elkaar te vergelijken. Bij uw keuze is het belangrijk om in ieder geval te letten op:

  • maandelijkse kosten (inleg/premie + aanvullende kosten)
  • periodieke uitkering later (als u spaart voor uw pensioen)
  • totaal opgebouwde vermogen (als u spaart voor de aflossing van de hypotheek)
  • rente op het opgebouwde vermogen
  • zekerheid op een bepaalde uitkering
  • gevolgen bij ziekte, werkloosheid en overlijden
  • huishoudsituatie

Of u bepaalde risico´s wilt verzekeren, hangt af van uw eigen situatie en voorkeuren. Misschien heeft u geen directe nabestaanden of heeft uw partner voldoende inkomen na uw overlijden. In beide gevallen is het dan niet nodig om iets te regelen voor na uw overlijden.

Overlijdensrisicoverzekering
Wilt u banksparen gebruiken voor het aflossen van de hypotheekschuld? Bedenk dan of u wel of niet een overlijdensrisicoverzekering wilt hebben. In een kapitaalverzekering eigen woning is al een overlijdensrisicoverzekering verwerkt. Bij banksparen is dat niet het geval. De vraag is of het nodig is dat (een deel van de) hypotheek wordt afgelost als u overlijdt. Als u geen nabestaanden heeft aan wie u hypotheekvrij huis wilt nalaten, dan is een overlijdensrisicoverzekering minder noodzakelijk.

Langlevenrisico
Spaart u ter aanvulling van uw pensioen? Dan is het goed om rekening te houden met het zogenaamde langlevenrisico. Een lijfrente keert uit tot aan uw overlijden, ongeacht hoe oud u wordt. Bij banksparen spreekt u af in hoeveel jaar tijd het spaartegoed wordt uitbetaald; dat moet vaak minimaal tot aan uw 85ste zijn. Mocht u langer leven dan de afgesproken periode, dan is uw tegoed op en heeft u niet langer recht op een uitkering.
Bij overlijden

Op het moment dat u uw vermogen opbouwt en u komt te overlijden, dan zijn bij dit spaardoel (pensioen) de verschillen tussen banksparen en een lijfrenteverzekering beperkt. Maar overlijdt op het moment dat u jaarlijks een bedrag krijgt uitgekeerd (meestal na uw 65ste), dan zijn de verschillen groter. Een lijfrente stopt op het moment dat u overlijdt. Uw nabestaanden ontvangen niets, tenzij u een overlijdensrisicoverzekering heeft afgesloten. Bij banksparen hebben uw nabestaanden recht op het resterende bedrag op de bankspaarrekening.

Lijstje
Wilt u een keuze maken tussen banksparen en een lijfrenteverzekering, maak dan eerst een lijstje met punten die voor u belangrijk zijn. Op basis daarvan kunt u vergelijken. Overstappen van een lijfrenteverzekering naar banksparen kan ook, maar ga voor uzelf goed na of daar voordelen aan zijn verbonden. Overstappen kan kostbaar zijn. U zult de lijfrenteverzekering moeten afkopen, en dat is meestal duur. Die kosten kunnen zelfs zo hoog zijn, dat het niet rendabel is om over te stappen. Laat u hierover goed informeren

terug naar alle begrippen
Offerte Diensten Informatie Over notariszoeker Sitemap Copyrights 2011 Aanmelden als notaris