Stichting (oprichten)

Rechtspersonen

Een stichting wordt opgericht bij notariële akte of testament. Een stichting kan door één of meer personen worden opgericht. Dit kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen (zoals de bv) zijn. De notariële akte bevat een verklaring van de oprichters dat de stichting in het leven wordt geroepen, en de statuten van de stichting. In de statuten staat:

  • de naam van de stichting, met het woord ´stichting´ als deel van de naam
  • het doel van de stichting
  • de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders
  • de gemeente in Nederland waar de stichting is gezeteld
  • de bestemming van het overschot na vereffening van de stichting in geval van ontbinding

Gebruikelijk is dat de statuten ook regels bevatten over de organisatie en inrichting van de stichting. Voor wijziging van de statuten is een notariële akte vereist. De stichting moet worden ingeschreven in het Handelsregister. Zolang dit niet is gebeurd, is iedere bestuurder privé aansprakelijk.

terug naar alle begrippen
Offerte Diensten Informatie Over notariszoeker Sitemap Copyrights 2011 Aanmelden als notaris