Successierecht

Wettelijke regeling

Wanneer een nalatenschap verdeeld is, moeten de erfgenamen aangifte bij de belasting doen van dat wat ze hebben gekregen. De belasting die over erfenissen moet worden betaald, wordt successierecht genoemd.

Een erfenis krijgen is niet altijd een financiële meevaller. De overledene kan ook juist schulden hebben. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk dat de erflater na zijn overlijden nog schulden krijgt, doordat er bijvoorbeeld nog een proces tegen hem wordt aangespannen. Een erfgenaam kan een erfenis daarom altijd weigeren. Dit moet wel redelijk snel gebeuren en kan niet alsnog nadat de erfgenaam de erfenis eerder al heeft geaccepteerd.

terug naar alle begrippen
Offerte Diensten Informatie Over notariszoeker Sitemap Copyrights 2011 Aanmelden als notaris