Surséance van betaling

Uitstel van betaling

Opschorting van betaling. Als een schuldenaar (iemand die anderen iets schuldig is) ziet dat hij niet al zijn schulden kan voldoen die hij in een bepaalde periode moet betalen, maar verwacht dat zijn financiële situatie dit na verloop van tijd wel mogelijk zal maken, dan kan de rechter hem uitstel van betaling toestaan. Surséance van betaling is altijd tijdelijk; ze wordt gevolgd door een regeling met de schuldeisers of door een faillissement.

terug naar alle begrippen
Offerte Diensten Informatie Over notariszoeker Sitemap Copyrights 2011 Aanmelden als notaris