Vennootschap onder firma

v.o.f.

De vennootschap onder firma (VOF) is een rechtsvorm waarbij je samen met één of meer partners onder gemeenschappelijke naam een bedrijf uitoefent. Het doel van zo’n VOF is het behalen van vermogensrechtelijk voordeel (winst).

Om dit doel te bereiken verbinden jij en je (zaken)partners zich ten opzichte van elkaar om geld, goederen, arbeid en goodwill (of een combinatie daarvan) ‘ in te brengen’ in de VOF

Vormvrij
De oprichting van een VOF is net als de oprichting van een eenmanszaak vormvrij. Je kunt de VOF oprichten door de inbreng van de partners vast te leggen in een vennootschapscontract. De partners zijn betrekkelijk vrij om in het vennootschapscontract verdere afspraken op te nemen over bijvoorbeeld de organisatie van de VOF en, niet onbelangrijk, de onderlinge winstverdeling. Ook een VOF moet je inschrijven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel

Vermogen
De VOF kent door de vereiste inbreng een zogenaamd ‘afgescheiden vermogen’. Dit betekent dat het door jou en je partners ingebrachte zakelijke vermogen (bijvoorbeeld geld en arbeid) is afgescheiden van het privé-vermogen van de partners. Het zakelijke vermogen mag vervolgens uitsluitend worden gebruikt voor de uitoefening van de activiteiten in de VOF.

Aansprakelijkheid
In principe kan iedere partner de VOF binden en daarmee aansprakelijkheid scheppen voor de overige partners. De schuldeisers van de VOF kunnen zich verhalen op het zakelijk vermogen van de VOF. Als dit niet toereikend is om de schulden te voldoen, dan kunnen de schuldeisers de gehele schuld verhalen op het privé-vermogen van de partners. De partners zijn ieder ‘hoofdelijk aansprakelijk’ voor de schulden van de VOF. Degene die wordt aangesproken kan vervolgens regres nemen op de overige partners. Net als bij het faillissement van een eenmanszaak betekent het faillisement van een VOF tevens het faillissement van jou en je partners in privé.

Zoals je ziet is er bij een VOF geen sprake van een vastomlijnde juridische organisatie. Het is daarom verstandig om bij het opstellen van een vennootschapscontract advies te vragen aan een juridische adviseur, KvK of notaris.

terug naar alle begrippen
Offerte Diensten Informatie Over notariszoeker Sitemap Copyrights 2011 Aanmelden als notaris