Vruchtgebruikstestament

Vorm van testament

De langstlevende krijgt het vruchtgebruik van de nalatenschap. Over de waarde van deze nalatenschap moet evenwel successierecht worden betaald. Over het vruchtgebruik dat naar de overige erfgenamen gaat moet ook successierecht betaald worden. De waardering voorhet vruchtgebruik en het bloot eigendom kan door een notaris gemaakt worden.

terug naar alle begrippen
Offerte Diensten Informatie Over notariszoeker Sitemap Copyrights 2011 Aanmelden als notaris