Wilsrecht

Juridische begrippen

Door de wettelijke verdeling komen alle goederen van de nalatenschap bij de langstlevende echtgenoot terecht. Als deze daarna hertrouwt, gaan bij zijn overlijden -mogelijk- alle goederen naar de tweede echtgenoot. Bij diens overlijden erven de kinderen niets.
Hierdoor bestaat het gevaar dat goederen via de stiefouder bij de stieffamilie terechtkomen. Daarom hebben de kinderen de mogelijkheid hun eigen positie te versterken.
Zij kunnen een beroep doen op een zogenaamd wilsrecht. Als de kinderen een wilsrecht inroepen, krijgen zij goederen in eigendom ter waarde van de vordering die zij hebben op de langstlevende echtgenoot (een ouder of een stiefouder).
Maar: al krijgen de kinderen nu goederen in eigendom, de langstlevende echtgenoot mag tijdens zijn leven de goederen blijven gebruiken. Dat wordt vruchtgebruik genoemd.

terug naar alle begrippen
Offerte Diensten Informatie Over notariszoeker Sitemap Copyrights 2011 Aanmelden als notaris