Wat nu?

Mensen die net in het huwelijksbootje zijn gestapt, gaan niet meteen nadenken over een scheiding. Ze willen uiteraard samen van het leven genieten. Juist dan kunnen ze er achter komen dat hun partner niet de partner is dan dat ze gehoopt hadden. Ze kunnen dan met elkaar hierover praten en proberen aan elkaar aan te passen. Wanneer dit niet lukt zal een scheiding niet uitgesloten blijven.
 
Een  is meestal een onderwerp dat mensen proberen te vermijden. Ze doen er niet alleen hun partner pijn mee, maar ook familie en eventuele kinderen. Wanneer mensen zonder ruzie uit elkaar gaan, kunnen ze nadenken over een mediation echtscheiding. Hierbij worden zaken zoals alimentatie betalen en de hypotheek samen besproken met een derde, neutrale persoon.
 
Eerste stap
Wanneer mensen besloten hebben om te scheiden, zullen ze eerst moeten beslissen om ze samen scheidingsbemiddelaar in de hand nemen of beiden een aparte advocaat. Bij het in de hand nemen van een scheidingsbemiddelaar, spreekt men van een mediation echtscheiding. Daarnaast moeten ze het nieuws over hun scheiding vertellen aan familie en eventueel hun kinderen. Enkele tips om dit nieuws naar buiten te brengen op een zo min mogelijk pijnlijke manier voor de partner:

 • Vertel het nieuws op een rustig moment waar niemand kan storen
 • Wees voorbereid op allerlei vragen
 • Het nieuws kan het beste vertelt worden met een mondeling gesprek, dus niet via de telefoon
 • Probeer niet in te gaan op emoties zoals woede, verwijten, etc.

Echtscheidingsconvenant
Vervolgens, als de partners het nieuws verwerkt hebben, zal er vanalles geregeld moeten worden met betrekking tot de inboedel, de spaartegoeden en eventuele schulden. Dit wordt allemaal vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Een advocaat of notaris stelt deze samen op met de partners.

Ouderschapsplan
Wanneer mensen kinderen hebben en een verzoek tot echtscheiding indienen , zijn ze volgens de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding per 1 maart 2009 verplicht om een ouderschapsplan vast te stellen. Hierin moeten minstens de volgende afspraken worden opgenomen:

 • Verdeling van de zorg en opvoeding
 • Omgang met het kind (omgangsregeling)
 • Wijze van overleggen bij bijvoorbeeld studiebeslissingen
 • Kosten van de verzorging en opvoeding

Bij het verzoek tot echtscheiding moet worden vermeld hoe de partners de kinderen betrokken hebben bij het ouderschapsplan.

Alimentatie betalen
Juridisch gezien behouden de ouders allebei het gezag over de kinderen. Bij een scheiding is het mogelijk dat er alimentatie betaald moet worden. Er zijn twee vormen van alimentatie betalen, namelijk partneralimentatie en kinderalimentatie. Partneralimentatie wordt betaald wanneer de ene partner veel meer verdiend dan de ander partner. Partners kunnen samen de hoogte en duur van de partneralimentatie beslissen. Wanneer ze het er niet over eens worden, zal de rechter dit bepalen. Bij kinderalimentatie moet de niet-verzorgende ouder alimentatie betalen. Als het kind financieel zelfstandig wordt of 21 jaar wordt, stopt de alimentatieplicht. Een uitzondering hierop is als het kind lichamelijk of geestelijk gehandicapt is.

Het kan enige tijd duren voordat de scheiding officieel rond is. Bij de één duurt het een paar maanden, bij de ander enkele jaren. Dit hangt o.a. af van de samenwerking van de partners en de hoeveelheid zaken die geregeld moeten worden, zoals een echtscheidingsconvenant en een ouderschapsplan.

Meestal benodigd bij de notaris: akte van verdeling.

Net als bij de aankoop van uw woning wordt bij een akte van verdeling ook een notariële akte opgemaakt, waarbij de notaris volgens bepaalde voorschriften de eigendomsrechten van partijen controleert en vervolgens in de akte beschrijft aan wie de woning wordt toebedeeld. De akte wordt na de ondertekening ingeschreven bij het kadaster.

Een akte van verdeling is onder meer vereist:

 1. wanneer u de woning samen heeft aangekocht
 2. wanneer u in gemeenschap van goederen was gehuwd, ook al was de woning slechts door één van de partners aangekocht; ontbinding van de huwelijksgemeenschap leidt volgens de wet namelijk automatisch tot mede-eigendom bij beide partners
 3. wanneer er huwelijksvoorwaarden zijn gemaakt waarbij de woning tot gemeenschappelijk bezit is gemaakt

Let op: Indien geen van beide partners de woning wenst te behouden, kunt u direct overgaan tot verkoop van de woning, zonder deze eerst aan één van beiden toe te delen. De verkoopopbrengst kunt u nadien zelf onderling verdelen.

Offerte Diensten Informatie Over notariszoeker Sitemap Copyrights 2011 Aanmelden als notaris