Welke vormen zijn er?

In Nederland kennen we verschillende samenlevingsvormen. Naast het huwelijk hebben we het geregistreerd partnerschap en samenwonen met of zonder samenlevingscontract. Mensen kiezen vaak op emotionele gronden voor een bepaalde samenlevingsvorm. Iedere vorm wordt anders behandeld door de fiscus, het erfrecht en uw pensioenfonds. Het is daarom zinvol stil te staan bij de gevolgen in uw situatie.

Huwelijkse Voorwaarden
Met huwelijkse voorwaarden wordt bedoeld een overeenkomst tussen echtgenoten, waarin het recht op bezit en inkomen van beiden wordt geregeld. huwelijkse voorwaarden komt men overeen als men wil afwijken van de algehele gemeenschap van goederen. Algehele gemeenschap van goederen ontstaat automatisch bij het aangaan van een huwelijk.
De notaris maakt een akte op van de huwelijkse voorwaarden, anders zijn ze niet geldig. Hij moet de akte van huwelijkse voorwaarden inschrijven in het openbaar huwelijksgoederenregister bij de rechtbank van de plaats waar het huwelijk wordt gesloten.
Huwelijkse voorwaarden kunnen zowel vóór het sluiten van het huwelijk, als tijdens het huwelijk worden gemaakt. Als ze tijdens het huwelijk worden gemaakt, moeten ze door de rechtbank worden goedgekeurd, om te voorkomen dat schuldeiser worden gedupeerd.
Samenwonen met contract
In tegenstelling tot het huwelijk en het geregistreerd partnerschap is er in de wet rondom "gewoon samenwonen" praktisch niets geregeld. Met name op het gebied van erfrecht is dit van groot belang. Samenwonenden erven namelijk niet "automatisch" van elkaar, terwijl dit vaak wel de bedoeling is.
Bij het verbreken van de relatie kunnen er eveneens vervelende situaties ontstaan.Voor de wet bent u immers vreemden voor elkaar en kunt u dus nergens aanspraak op maken. Zeker wanneer het einde van de relatie met ruzie gepaard gaat, is het vaak lastig om op dat moment goede afspraken te maken. U kunt uw zaakjes dan ook het beste van tevoren goed regelen.
De meeste pensioenfondsen erkennen een partner bij het nabestaandenpensioen, mits er een samenlevingscontract is.
Let op: als er sprake is van een partnerpensioen eist de verzekeringsmaatschappij vaak dat u de overeenkomst laat opmaken door een notaris. In verband met het nieuwe erfrecht is het sowieso aan te raden om het samenlevingscontract te laten opmaken door de notaris.
Houdt u er dus rekening mee dat wanneer u zelf niets regelt, er ook werkelijk niets is geregeld. Bij overlijden van één van beiden vervalt het huis aan de familie van de overledene en niet aan de partner.
Offerte Diensten Informatie Over notariszoeker Sitemap Copyrights 2011 Aanmelden als notaris