Rechtsvormen en aandachtspunten

Oriëntatie
Wie een eigen bedrijf wil opzetten moet weten waar hij aan begint. Een eigen bedrijf betekent meestal meer dan veertig uur in de week werken terwijl daar geen inkomensgarantie tegenover staat. Zeker in de eerste jaren zullen vele uren gemaakt moeten worden tegen een relatief geringe beloning.

Voordat u start zult u zich moeten afvragen of u bereid bent offers te brengen en of u over de voor het ondernemerschap noodzakelijke capaciteiten beschikt. U moet namelijk veel in uw mars hebben. U dient daarbij te kijken naar zaken als: vakkennis, commercieel en financieel inzicht, organisatie- en doorzettingsvermogen, inzet, besluitvaardigheid, praktische instelling, mensenkennis, communicatieve vaardigheden, inventiviteit enz.

U hoeft natuurlijk niet overal goed in te zijn. Als u uw eigen zwakke punten maar kent. Als u die namelijk kent, kunt u ook bekijken hoe u die zou kunnen ondervangen.
De administratie is bijvoorbeeld een zeer belangrijk onderdeel van het bedrijf. Bent u daar niet goed in, dan is het verstandig een boekhouder in de arm te nemen. Om erachter te komen of u over deze capaciteiten beschikt, is het misschien nuttig de mening van uw naaste omgeving te vragen of speciale cursussen te volgen.

Bij de beoordeling van uw ondernemerscapaciteiten kunt u de volgende aspecten betrekken:

  • Kan ik alleen starten of doe ik het samen met een compagnon, die misschien vaardigheden heeft die een goede aanvulling vormen op mijn eigen vaardigheden?
  • Zal ik mij aansluiten bij een bepaalde organisatie (bv franchiseorganisatie) die een aantal ondernemerstaken van me kan overnemen?
  • Heb ik wel voldoende opleiding en ervaring?
  • Wil ik tijdens de startfase met minder geld genoegen nemen om de financiële positie van het bedrijf te verstevigen?
  • Wil ik wel heel hard werken?

De rechtsvormen

Voor het uitoefenen van een onderneming moet gebruik worden gemaakt van een bepaalde rechtsvorm. De rechtsvorm die u voor uw onderneming kiest is bepalend voor zaken als aansprakelijkheid en fiscale behandeling. Een goede ondernemingsvorm is belangrijk genoeg om bij de bepaling ervan een onafhankelijk deskundig advies van bijvoorbeeld een accountant, advocaat of notaris in te winnen. De onderneming dient als het ware in het juiste juridische jasje te zitten.

U hebt de keuze tussen een aantal rechtsvormen. Er zijn rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid en rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid. Dit onderscheid is heel belangrijk bij de kwestie van de aansprakelijkheid voor de schulden van de onderneming.

Bij rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid, zoals de eenmanszaak, de vennootschap onder firma, de maatschap en de commanditaire vennootschap bent u met uw gehele vermogen aansprakelijk voor de eventuele schulden van de onderneming. Er is geen scheiding mogelijk tussen het vermogen van uw onderneming en het vermogen van u privé. Bij rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid, zoals de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (de BV) of de naamloze vennootschap (de NV) gaat uw aansprakelijkheid in beginsel niet verder dan het bedrag dat u in de onderneming heeft geïnvesteerd. U kunt dus niet meer geld verliezen dan u in de onderneming hebt gestoken. Er staat `in beginsel´ want voor schade ontstaan door wanbeleid als bestuurder van een BV of NV kunt u wél persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.

 

Offerte Diensten Informatie Over notariszoeker Sitemap Copyrights 2011 Aanmelden als notaris