De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Deze rechtsvorm wordt ook wel aangeduid met BV. De BV is een rechtspersoon met een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal. Omdat de BV een rechtspersoon is, is de BV zelfstandig drager van rechten en plichten en kan dus kopen en verkopen, huren en verhuren. De BV wordt als ondernemer gezien en de directeur is in dienst van de BV en handelt namens de BV.
Schuldeisers van de BV kunnen zich slechts verhalen op het vermogen van de BV. Het privévermogen van alle betrokken personen zoals de directeur(en) en commissarissen is dus in beginsel beschermd tegen aansprakelijkheid voor schulden van de vennootschap. Onder de anti-misbruikwetten kunnen zij echter onder bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld faillissement) wel persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor schulden van de BV.
Het oprichten van een BV moet bij notariële akte. In de oprichtingsakte worden de statuten van de vennootschap vastgelegd. Verder moet de minister van Justitie voor de oprichting een zogenaamde verklaring van geen bezwaar verlenen.
Het minimum in te bregen kapitaal van de BV is EUR 18.550. De aandeelhouders van de BV (meestal de oprichters) moeten de aandelen in de BV tot dit bedrag volstorten met geld, of door inbreng van goederen of een bestaande onderneming. Het minimum bedrag dat volledig dient te worden volgestort is EUR 6.150. De BV dient te worden ingeschreven in het Handelsregister.

De BV (en NV) is verplicht jaarstukken op te stellen en openbaar te maken bij het Handelsregister. De eisen die de wet hieraan stelt, hangen af van de grootte/omvang van de onderneming.

Offerte Diensten Informatie Over notariszoeker Sitemap Copyrights 2011 Aanmelden als notaris