De commanditaire vennootschap
De commanditaire vennootschap (CV) is net als de VOF een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen of rechtspersonen. Bij de CV zijn er echter twee soorten vennoten: beherende vennoten en stille (commanditaire) vennoten. Stille vennoten zijn slechts financieel bij de onderneming betrokken. Zij mogen niet namens de CV naar buiten treden.

Beherende vennoten zijn (net als de vennoten van een VOF) privé hoofdelijk aansprakelijk voor 100% als de vennootschap haar verplichtingen niet nakomt. Commanditaire vennoten zijn in beginsel slechts aansprakelijk voor het vermogen dat zij in de CV hebben gestoken. Als zij echter tegenover derden de indruk wekken beherend vennoot te zijn, kunnen zij wel volledig aansprakelijk worden gesteld.

Offerte Diensten Informatie Over notariszoeker Sitemap Copyrights 2011 Aanmelden als notaris