De vennootschap onder firma
De vennootschap onder firma (VOF) is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen of rechtspersonen (vennoten of firmanten genaamd) die onder gemeenschappelijke naam een bedrijf uitoefenen. De grondslag voor deze gezamenlijke bedrijfsvoering is het firmacontract. Dit contract hoeft niet door een notaris te worden opgesteld. De samenwerking houdt in dat dat ieder van de vennoten kapitaal en/of arbeid en/of goederen inbrengt met de bedoeling het hierdoor ontstane resultaat (winst of verlies) met elkaar te delen.

De vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk. Als de vennootschap haar verplichtingen niet nakomt is iedere vennoot met zijn privévermogen voor 100% aansprakelijk, ook als deze door een andere vennoot zijn aangegaan. Net zoals bij de eenmanszaak kan het verstandig zijn door de notaris huwelijkse voorwaarden te laten opstellen. De VOF heeft een zogenaamd afgescheiden vermogen. Dit houdt in dat de privéschuldeisers van een vennoot geen verhaal hebben op het vennootschappelijke vermogen van de overige vennoten.

Offerte Diensten Informatie Over notariszoeker Sitemap Copyrights 2011 Aanmelden als notaris