Profiel Koper mocht afgaan om advies van notaris en kon daarom niet worden beboet

X leverde in november 2007 aan BV D voor € 1,2 mln twee onroerende zaken. BV D voldeed € 72.000 overdrachtsbelasting. X kon de onroerende zaken op grond van een akte "recht van wederinkoop" binnen vijf jaar terugkopen.

 In een tweede akte werd opgenomen dat het recht tot terugkoop alleen kon plaatsvinden op initiatief van BV D en dat X dan verplicht was tot verkoop aan BV D voor dezelfde koopprijs. Op 31 maart 2009 leverde BV D de onroerende zaken voor € 1,2 mln terug aan X. Daarbij werd een beroep gedaan op een vrijstelling van overdrachtsbelasting. Op dezelfde dag verkocht X de onroerende zaken voor € 1,2 mln aan BV C, die deze voor € 1,5 mln doorverkocht aan Stichting F. De eigendom werd rechtstreeks door X geleverd aan F, die € 90.000 overdrachtsbelasting voldeed. In 2010 kreeg BV D € 72.000 overdrachtsbelasting terug. De inspecteur legde een naheffingsaanslag van € 90.000 op aan X, met een vergrijpboete van 25% (€ 22.500). F kreeg vervolgens een teruggaaf van € 90.000 overdrachtsbelasting. Hof Arnhem-Leeuwarden besliste dat de omstandigheid dat een belastingplichtige een adviseur had ingeschakeld, aan wie opzet of grove schuld kon worden verweten, kon samengaan met de mogelijkheid dat bij de belastingplichtige zelf grove schuld aanwezig was geweest. Dat was hier volgens het Hof echter niet het geval, omdat X geen redenen had gehad om te twijfelen aan de deskundigheid of de zorgvuldige taakvervulling van de notaris. X was een leek op het gebied van de overdrachtsbelasting en de notaris kon volgens het Hof bij uitstek worden beschouwd als deskundige. Het Hof vernietigde de boete. De staatssecretaris heeft in een onderschrift laten weten dat hij niet in cassatie is gegaan. De uitspraak van het Hof is volgens hem niet onjuist en erg feitelijk. Ook al is het beoog van de inspecteur (zeer) plausibel, de bewindsman verwacht weinig succes van cassatie.

Offerte Diensten Informatie Over notariszoeker Sitemap Copyrights 2011 Aanmelden als notaris