Profiel Steeds vaker ruzie over de erfenis

Erfgenamen vechten een groeiend aantal ruzies uit over de nalatenschap en dus dijt het leger erfrechtspecialisten ook snel uit. Hoe houd je de sfeer goed terwijl je tůch kunt opeisen wat je toekomt?

Een rondgang van BNR langs een aantal notarissen en advocaten leerde dat de steeds vaker voorkomende ruzies vooral te wijten zijn aan het losser worden van de familiebanden. Zo heeft meer dan de helft van de Nederlanders geen contact meer met één of meerdere familieleden. De losse familiebanden worden versterkt doordat er steeds meer samengestelde gezinnen zijn.

Veel spanningen, die vaak ontstaan door ongelijke behandeling, blijven hierdoor lang onbesproken, maar vlammen op als de erfenis verdeeld moet worden.

We hebben een rondgang gemaakt langs een aantal notarissen en advocaten die zich met dit onderwerp bezig houden en zij vertelden ons dat het komt doordat de familiebanden steeds losser worden. Meer dan de helft van de Nederlanders heeft geen contact meer met 1 of enkele familieleden. Ook zijn er meer samengestelde gezinnen. Veel spanningen blijven hierdoor lang onbesproken, maar vlammen op als de erfenis verdeeld moet worden. Die spanningen komen ook doordat ouders hun kinderen niet gelijkwaardig behandelen.

Notaris Lucienne van der Geld: ´Financiële ongelijke behandeling is eigenlijk de belangrijkste reden. Het kan natuurlijk zijn dat een kind iets geschonken heeft gekregen of meer geld heeft geleend. Of dat de financiële ongelijke behandeling uit het testament voortvloeit. Of een onterving van een van de kinderen.´

Niet leuk dat het aantal ruzies toeneemt, maar het is wel goed nieuws voor advocaten en andere erfrechtspecialisten. Het aantal advocaten dat zich ermee bezighoudt groeit snel. De Academie voor de Rechtspraak, een opleidingsinstituut voor advocaten, is vijf jaar geleden gestart met de leergang ´erfrecht´, en in die vijf jaar hebben ze meer dan 125 nieuwe advocaten opgeleid in dit veld.

Dat het vakgebied belangrijker wordt zie je ook aan dat er nu een vereniging is voor erfrechtadvocaten met meer dan honderd leden. Je kunt dus rustig zeggen dat de erfrechtadvocatuur geen uitstervend beroep is.

 

Kathelijne van Barneveld, advocaat en voorzitter van de vereniging Erfrechtadvocaten Nederland.

Danielle van Iperen, notaris en registermediator bij Ellens & Lentze

´Aan tafel komt er wel eens gelijk ruzie. Het grappig is dat het beeld van de film, dat iedereen bij elkaar wordt geroepen en de notaris het testament voorleest, niet gebeurt in de praktijk. We zeggen wel: kom zoveel mogelijk met familieleden om de dingen te bespreken en te regelen en dan krijg je inderdaad aan tafel soms al ruzie of onenigheden.

De belangrijkste redenen: Van Barneveld: ´De belangrijkste reden is meestal dat een van de kinderen zich afvraagt of moeder nog wel wist wat ze deed op het moment dat ze dat testament maakte. Dat testament waarbij dat kind onterfd is of onderbedeeld is, bijvoorbeeld.´

Offerte Diensten Informatie Over notariszoeker Sitemap Copyrights 2011 Aanmelden als notaris