Offerte akte van verdeling

Vraag hier de offerte aan voor een akte van verdeling. Vergeet niet dat u, afgezien van akte van verdeling, ook uw voorkeursregio dient aan te geven (zie links boven). Vervolgens kunt u een notaris kiezen, de offerte direct online inzien en de offerte ontvangen in uw mailbox.

Uitleg

Uit elkaar: wat doen we met de woning?
Bij een gestrand huwelijk of bij het verbreken van een andere samenlevingsvorm, zal men doorgaans ook financieel een punt achter de relatie willen zetten. Hiertoe dienen goederen die gemeenschappelijk zijn onder de voormalige partners te worden verdeeld. De meeste goederen kan men zelf verdelen, bijvoorbeeld de auto, de inboedel, etcetera.

Voor de verdeling van bepaalde goederen is volgens de wet echter tussenkomst van de notaris vereist. Het gaat dan onder meer om toedeling van onroerend goed en om aandelen in een vennootschap. Als u bijvoorbeeld naar de bank stapt voor een hypotheek waarmee u uw ex-partner wilt ´ uitkopen´ , zal de bank u wijzen op het belang van een zogeheten ´akte van verdeling´.

Wat is een akte van verdeling?
Voor de verdeling van een onroerend goed gelden in de basis dezelfde formaliteiten als voor de verwerving van onroerend goed, met dit verschil dat een verdelingsakte meer werkzaamheden met zich meebrengt voor de notaris. Net als bij de aankoop van uw woning wordt ook nu een notariële akte opgemaakt, waarbij de notaris volgens bepaalde voorschriften de eigendomsrechten van partijen controleert en vervolgens in de akte beschrijft aan wie de woning wordt toebedeeld. De akte wordt na de ondertekening ingeschreven bij het kadaster.

Is een akte van verdeling altijd vereist?
Een akte van verdeling is onder meer vereist:

  • indien u de woning samen heeft aangekocht

  • indien u in gemeenschap van goederen was gehuwd, ook al was de woning slechts door één van de partners aangekocht; ontbinding van de huwelijksgemeenschap leidt volgens de wet namelijk automatisch tot mede-eigendom bij beide partners

  • wanneer er huwelijksvoorwaarden zijn gemaakt waarbij de woning tot gemeenschappelijk bezit is gemaakt

Let op: Indien geen van beide partners de woning wenst te behouden, kunt u direct overgaan tot verkoop van de woning, zonder deze eerst aan één van beiden toe te delen. De verkoopopbrengst kunt u nadien zelf onderling verdelen.

Kan een akte van verdeling even wachten?
Zolang er niet tot het verdelen van de woning wordt overgegaan, blijven beide partijen aansprakelijk voor de hypothecaire geldlening die op de woning rust, ook als één van beiden niet meer in de woning woonachtig is. Ook andere eigenaarsrisico´s, zoals het risico van tussentijdse waardedaling, blijven bestaan.

Alle Huis & Hypotheek diensten van de notaris: Akte van levering en Hypotheekakte Hypotheekakte Akte van Levering Akte van Levering+Hypotheekakte+Samenleving Levering+Hypotheek+Samenl+2 Testamenten Akte van Verdeling Koopcontract Doorhalen van hypotheek (per stuk) Hypotheekakte voor overbruggingshypotheek Aflossing persoonlijke leningen (per stuk) 

Voor meer informatie over de producten van de notaris kijk op bij alle notaris diensten

kies een regio
Offerte Diensten Informatie Over notariszoeker Sitemap Copyrights 2011 Aanmelden als notaris