Offerte oprichting BV

Indien je besluit ‘eigen baas’ te worden en een eigen bedrijf te willen starten, zijn er diverse rechtsvormen waaruit een keuze kan worden gemaakt. De meest voorkomende zijn de eenmanszaak, de vennootschap onder firma en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De keuze voor een BV lijkt de meeste voordelen met zich mee te brengen bij het starten van je eigen bedrijf. In de eerste plaats is de ondernemer in een eenmanszaak of in een VOF hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen die daarbij ontstaan.

Het grote voordeel van een BV is de beperkte aansprakelijkheid van de aandeelhouders en de bestuurders. Indien de BV verlies lijdt dan zijn de aandeelhouders en de bestuurders niet verplicht om daarin bij te dragen.

Flexibele rechtsvorm
De BV is door de overdraagbaarheid van het eigenaarsbelang (het aandelenkapitaal) een zeer flexibele rechtsvorm bij verdergaande samenwerking(en) met andere vennootschappen. De VOF eindigt volgens de wet bij het overlijden of uittreden van één van de vennoten.

Indien de vennoten niet willen dat de VOF hierdoor eindigt dan moeten de vennoten hierover bepalingen opnemen in het vennootschapscontract. Bij een eenmanszaak moeten ook aparte regelingen worden getroffen bij overlijden en een eventuele overdracht aan een derde. Als dit niet gebeurt dan kunnen de erfgenamen een beroep doen op hun erfenis en een deel van het ondernemingsvermogen opeisen.

Nadelen BV
Er zijn natuurlijk ook wel een aantal nadelen van een BV te noemen. De procedure voor het oprichten van een BV neemt bijvoorbeeld op dit moment in de meeste gevallen nog een aantal weken in beslag. Daarnaast zijn aan de oprichting van een BV de nodige kosten (€ 1000 - € 2000) verbonden.

Hierbij moet worden gedacht aan de kosten voor het verkrijgen van de verklaring van geen bezwaar, de kosten van de notaris en eventueel de advieskosten van de belastingadviseur of accountant. Tenslotte moet worden voldaan aan het minimum kapitaalsvereiste van € 18.000.

Fiscale motieven
Tenslotte kunnen ook bepaalde fiscale motieven redenen vormen om te kiezen voor de BV als rechtsvorm. Nadere informatie hieromtrent is te vinden op de internetsite van de Belastingdienst.

Advies
Het is van belang om je bij de keuze voor een bepaalde rechtsvorm en de oprichting hiervan goed te laten adviseren. De keuze voor een rechtsvorm is vaak erg afhankelijk van je persoonlijke (financiële) situatie. De notaris kan daarbij helpen!

Om je alvast zelf te oriënteren, vind je veel informatie over de verschillende rechtsvormen en de oprichting op de internetsite van de Kamer van Koophandel.

Alle Stichting & Bedrijf diensten van de notaris: Oprichting BV Oprichting stichting Opichten stichting Aandelenoverdracht Statutenwijziging BV Statutenwijziging Vereniging of Stichting 

Voor meer informatie over de producten van de notaris kijk op bij alle notaris diensten

kies een regio
Offerte Diensten Informatie Over notariszoeker Sitemap Copyrights 2011 Aanmelden als notaris