Offerte oprichting stichting

Een stichting kan alleen worden opgericht door een notariële akte of door een testament. Dit kan door één of meerdere personen gebeuren. Deze personen kunnen zowel rechtspersoenen zijn als natuurlijke personen. In de notariële akte staan o.a. een verklaring van de oprichters dat de stichting in het leven wordt geroepen en de statuten van de stichting. In deze statuten staan onder meer:

  • de naam van de stichting, met het woord ´stichting´ als deel van de naam
  • het doel van de stichting
  • de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders
  • de gemeente in Nederland waar de stichting is gezeteld
  • de bestemmingvan het overschot na vereffening van de stichting in geval van ontbinding

In de statuten staan ook normaliter regels over de organisatie en inrichting van de stichting. Voor wijziging van de statuten is een notariële akte vereist. De stichting dient te worden ingeschreven in het Handelsregister. Zolang dit niet is gebeurd, is iedere bestuurder privé aansprakelijk.

Alle Stichting & Bedrijf diensten van de notaris: Oprichting BV Oprichting stichting Opichten stichting Aandelenoverdracht Statutenwijziging BV Statutenwijziging Vereniging of Stichting 

Voor meer informatie over de producten van de notaris kijk op bij alle notaris diensten

kies een regio
Offerte Diensten Informatie Over notariszoeker Sitemap Copyrights 2011 Aanmelden als notaris