Offerte oprichten stichting

In tegenstelling tot andere ondernemingsvormen gaat het bij het oprichten van een vereniging niet om het maken van winst.Ieder doel kan aangegrepen worden om in verenigingsverband te gaan samenwerken. Het doel van de vereniging mag echter niét zijn het maken van winst ter verdeling onder de leden van de vereniging. Het is overigens allerminst verboden om winst te maken en fondsen te vormen, maar die moeten dan wel ten goede komen aan het gemeenschappelijk doel. De voornaamste bron van inkomsten van de vereniging is de contributie van de leden, maar daarnaast behoren ook donaties, subsidies, legaten, schenkingen en dergelijke tot de mogelijkheden.

Er zijn twee mogelijkheden voor de totstandkoming van een vereniging

  1. oprichting bij notariële akte
  2. oprichting door een mondelinge afspraak of bij onderhandse akte (dat wil zeggen: dus niét bij notariële akte).

De keuze die de oprichters (tenminste twee) maken heeft voor de vereniging uiteenlopende rechtsgevolgen

Vereniging oprichten
Een verenging mag mondeling worden opgericht tussen minimaal 2 personen. Belangrijk is wel dat dan de bestuurder die deze vereniging opgericht heeft, naast de vereniging volledig aansprakelijk is, voor het gehele bedrag. Via een notariële acte is dit niet langer het geval. Dan moeten bij het oprichten van de vereniging de volgende zaken worden geregeld in de statuten:

  • De naam van de vereniging en de gemeente van vestiging.
  • Het doel van de vereniging.
  • De verplichtingen van de leden tegenover de vereniging.
  • De wijze van bijeenroepen van de algemene vergadering.
  • De wijze van benoeming en ontslag van bestuurders.
  • De bestemming van financiële middelen bij beïndiging of de wijze van bepalen hiervan.

 

Alle Stichting & Bedrijf diensten van de notaris: Oprichting BV Oprichting stichting Opichten stichting Aandelenoverdracht Statutenwijziging BV Statutenwijziging Vereniging of Stichting 

Voor meer informatie over de producten van de notaris kijk op bij alle notaris diensten

kies een regio
Offerte Diensten Informatie Over notariszoeker Sitemap Copyrights 2011 Aanmelden als notaris