Offerte koopcontract

Vraag hier de offerte aan voor het opstellen van een koopcontract. Vergeet niet dat u, afgezien van akte van levering en hypotheekakte, ook uw voorkeursregio dient aan te geven (zie links boven). Vervolgens kunt u een notaris kiezen, de offerte direct online inzien en de offerte ontvangen in uw mailbox.

Uitleg

Als men het eens is geworden over de prijs en de overige voorwaarden, dan wordt een voorlopig koopcontract opgesteld. Daarin staat onder meer de overeengekomen prijs, overdrachtsdatum, ontbindende voorwaarde en datum wanneer deze komen te vervallen. Dit voorlopig koopcontract wordt door makelaar of notaris opgesteld en wordt door beide partijen (koper en verkoper) ondertekend. Het woord "voorlopig" is wat te vrijblijvend gekozen, want op het moment dat de koper het contract verbreekt, anders dan op de overeengekomen voorwaarden, dan kost u dat meestal 10% van koopsom.  De koper heeft recht op 3 dagen bedenktijd om van de koop af te zien. Die 3 dagen gaan in op het moment dat de koper het voorlopige koopcontract heeft ontvangen. Meestal dient de koper 10% van de aankoopsom storten bij de notaris, dit heet de "waarborgsom". Dit bedrag dient als een soort zekerheid dat de koper zijn verplichtingen nakomt. In plaats van de "waarborgsom" kan ook een "bankgarantie" gebruikt worden. Hier zijn wel kosten aan verbonden. 

 

Alle Huis & Hypotheek diensten van de notaris: Akte van levering en Hypotheekakte Hypotheekakte Akte van Levering Akte van Levering+Hypotheekakte+Samenleving Levering+Hypotheek+Samenl+2 Testamenten Akte van Verdeling Koopcontract Doorhalen van hypotheek (per stuk) Hypotheekakte voor overbruggingshypotheek Aflossing persoonlijke leningen (per stuk) 

Voor meer informatie over de producten van de notaris kijk op bij alle notaris diensten

kies een regio
Offerte Diensten Informatie Over notariszoeker Sitemap Copyrights 2011 Aanmelden als notaris