Verklaring van Erfrecht offerte

Vraag hier de offerte voor uw verklaring van erfrecht aan. Vergeet niet dat u, afgezien van de verklaring van erfrecht, ook uw voorkeurs regio dient aan te geven (links boven). Vervolgens kunt u een notaris kiezen en de offerte inzien. Hierna is het mogelijk om de offerte te ontvangen in uw mailbox..

Doel Verklaring van Erfrecht?

Na iemands overlijden treden de erfgenamen juridisch in de plaats voor de overledene.
Maar wie zijn die erfgenamen en willen die personen wel erfgenaam zijn?
Soms kunnen de familieleden de nalatenschap beter verwerpen of aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving, om hun eigen bezittingen niet kwijt te raken of zelfs hun eigen faillissement te voorkomen.

Vraag de notaris hierover als onduidelijk is of er geen grote (nog onbekende) schulden kunnen zijn. Ook als er minderjarige kinderen tot de erfgenamen behoren dient rekening gehouden te worden met extra voorschriften.

Wat is een Erfrecht Verklaring?

Om duidelijkheid te geven aan de betrokkenen en aan buitenstaanders bestaat de verklaring van erfrecht. In deze erfrecht verklaring is formeel de verklaring van de notaris (notariële akte). Hij vermeldt in de erfrecht verklaring akte, onder meer wie is overleden, wanneer en waar, wie de gezinsleden waren, wie wettelijke of volgens het testament de erfgenamen zijn, welke executeur is benoemd in het testament. Ook moet de notaris de nodige controles doen, bijvoorbeeld bij de gemeentelijke basisadministratie en bij het centraal testamentenregister.

Meerdere erfgenamen

Als er meerdere erfgenamen zijn wordt in de verklaring van erfrecht vaak ook opgenomen wie de gezamenlijke erfgenamen tot hun gemachtigde benoemen. Deze gemachtigde kan dan ook met deze erfrecht verklaring opdrachten aan de bank geven betreffende de rekeningen na het overlijden van de erflater. Hiervoor wordt speciaal een volmacht opgesteld, waarin de bevoegdheden per gemachtigde worden omschreven.
De conclusie in de verklaring van erfrecht geeft aan wie bevoegd is/zijn om op te treden met betrekking tot de nalatenschap van de overledene.

Elke betrokkene kan een notaris verzoeken om een verklaring van erfrecht af te geven, meestal gebeurt dit natuurlijk in onderling overleg tussen de familieleden.
Kosten voor de erfrecht verklaring bedragen verschillen per notariskantoor en per situatie.
Tussen aanvraag bij de notaris en de afgifte voor de verklaring van erfrecht kunnen enkele weken tot meerdere maanden zitten.
Uw notaris helpt u hier graag bij. De offerte voor de zaken die u het beste kunt vastleggen in een erfrecht verklaring is 2 kliks verder. Na deze offerte kunt uiteraard ook nog gratis een andere offerte aanvragen.

Alle Familie & Personen diensten van de notaris: Verklaring van Erfrecht Huwelijks- of Partnerschapsvoorwaarden Samenlevingscontract Samenlevingscontract en 2 testamenten Schenking offerte Testament offerte Twee gespiegelde testamenten Twee testamenten Voogdijbenoeming Voogdijbenoeming 

Voor meer informatie over de producten van de notaris kijk op bij alle notaris diensten

kies een regio
Offerte Diensten Informatie Over notariszoeker Sitemap Copyrights 2011 Aanmelden als notaris