Offerte Voogdijbenoeming

 
Wat gebeurt er met uw kinderen bij uw overlijden indien u geen voogd hebt aangewezen? Bepaal dit zelf en laat het niet aan de rechter over!
 
Normaal is het zo dat de ouders het gezag hebben over hun minderjarige kinderen. Indien de ouders komen te overlijden of niet meer in staat zijn om het gezag uit te oefenen wordt een voogd aangesteld. Een voogd dient minimaal 18 jaar te zijn en mag niet onder curatele staan of aan een geestelijke stoornis lijden. 
 
Ouders kunnen in een testament of notariële akte zelf bepalen wie de voogd wordt (1 of 2 personen). Het is verstandig alvorens dit traject in te zetten, de beoogde voogd(en) te informeren en goedkeuring te vragen. De personen die in het testament zijn benoemd zijn namelijk niet verplicht de voogdij te aanvaarden.
 
Hebt u dus een voogd op het oog of wenst u juist dat bepaalde mensen niet tot voogd benoemd worden, ga dan naar de notaris en regel het! 

Alle Familie & Personen diensten van de notaris: Verklaring van Erfrecht Huwelijks- of Partnerschapsvoorwaarden Samenlevingscontract Samenlevingscontract en 2 testamenten Schenking offerte Testament offerte Twee gespiegelde testamenten Twee testamenten Voogdijbenoeming Voogdijbenoeming 

Voor meer informatie over de producten van de notaris kijk op bij alle notaris diensten

kies een regio
Offerte Diensten Informatie Over notariszoeker Sitemap Copyrights 2011 Aanmelden als notaris